(***********************************************************
*                             *
* DCV na PGM                       *
*                             *
* Autor: Jan Pacner                    *
*                             *
* Zadani:                         *
*  zadame vetu (string),                 *
*  program vypise pocet znaku? (mezera se nepocita)   *
*  a pocet pismen                    *
*                             *
* made 24.2.2008 20:05 and last modified 24.2.2008 21:35 *
*                             *
***********************************************************)

program veta_beze_mezer;

var
input,output:string[99];
pruchod:byte;
pismen:integer;
//pocet:byte;

begin
writeln ('napis nejakou vetu a ja Ti ji vypisu bez mezer');
pismen:=0;
readln (input);

(* PRVNI zpusob (velmi pomaly ale 100% spolehlivy) *)
for pruchod:=1 to length(input) do
 begin
  if not(input[pruchod]=' ')
   then output:=concat(output,copy(input,pruchod,1));
 end;
writeln (length(output));

(* pocet pismen *)
for pruchod:=1 to length(input) do
 begin
  if  (input[pruchod]   in ['A'..'Z'])
   or (input[pruchod]   in ['a'..'z'])
   or (ord(input[pruchod]) in [195..197]) then pismen:=pismen+1;
 end;
writeln ('pocet pismen v zadane vete je: ',pismen);


(* DRUHY zpusob (ve velkem textu mnohonasobne rychlejsi,
  ve velmi kratkem textu (cca 5 mezer) pomalejsi nez vyse uvedeny) *)
//pocet:=0;
pismen:=0;
repeat
for pruchod:=1 to length(input) do
 begin
  if input[pruchod]=' ' then
  begin
   delete(input,pruchod,1);
  end;
 end;
//pocet:=pocet+1;
until pos(' ',input)=0;
//writeln ('po ',pocet,' prochodech timto cyklem');
writeln (length(input));

readln;
end.