(***********************************************************
*                             *
* DCV na PGM                       *
*                             *
* Autor: Jan Pacner                    *
*                             *
* Zadani:                         *
*  polyalfabeticka sifra:                *
*  zadame sifrovaci klic                 *
*   (jakekoliv abecedni znaky)             *
*  zadame text k posunuti                *
*  program vypise zasifrovany text,           *
*  pote se zepta, jestli chceme zasifrovanou vetu    *
*  odsifrovat, kdyz ano, zepta se na sifrovaci klic,   *
*  kdyz nebudeme chtit odsifrovavat, zepta se jestli   *
*  chceme skoncit nebo znovu cele od zacatku       *
*                             *
* made 7.3.2008 and last modified 15.3.2008 14:25     *
*                             *
***********************************************************)

program polyalfabeticka_sifra;

var
input,output,keyin,keyout,odsifrovat,exit:string[99];
pozice:integer;
i,y:byte;

begin

writeln ('tento program umi sifrovat polyalfabetickym sifrovanim',chr(10));

repeat


  (*** KLIC ***)

writeln ('-!- napiste sifrovaci klic - slovo');
readln (keyin);

// prevedeme VELKA pismena v klici na mala (pokud se tam vyskytuji):

keyout:=('');
for i:=1 to length(keyin) do begin
 if (keyin[i] in ['A'..'Z']) then
  pozice:=97+(ord(keyin[i])-ord('A'))
  else pozice:=ord(keyin[i]);
 keyout:=concat(keyout,chr(pozice));
end;


  (*** ZASIFROVANI - VETA 4.POKUS ***)

writeln ('-!- zadejte vetu, ktera ma byt zasifrovana:');
readln (input);
output:=('');

for i:=1 to length(input) do begin

if i>length(keyout) then begin
 if (i mod length(keyout))=0 then y:=length(keyout)
  else y:=(i mod length(keyout));
end
 else y:=i;

if (input[i] in ['A'..'Z']) or (input[i] in ['a'..'z']) then begin
 if (input[i] in ['A'..'Z']) and (keyout[y] in ['a'..'z']) then begin
  pozice:=ord(input[i])-ord('A')+ord(keyout[y])+1;
//     (posun        )+klic     +1
  if not(pozice in [65..90]) then begin
   pozice:=65+((pozice-90) mod 26)-1;
   if pozice<65 then pozice:=90-(65-pozice)+1;
  end;
 end
  else
   if (input[i] in ['a'..'z']) and (keyout[y] in ['a'..'z']) then begin
    pozice:=ord(input[i])-ord('a')+ord(keyout[y])+1;
    if not(pozice in [97..122]) then begin
     pozice:=97+((pozice-122) mod 26)-1;
     if pozice<97 then pozice:=122-(97-pozice)+1;
    end;
   end
    else pozice:=ord(input[i]);
end
 else pozice:=ord(input[i]);
output:=concat(output,chr(pozice));
end;

writeln ('-!- toto je zasifrovana veta:');
writeln (output);


  (*** KLIC ***)

writeln (chr(10),'-!- chcete zasifrovanou vetu zase odsifrovat? (y/n):');
repeat
 readln (odsifrovat);
 if (odsifrovat<>('y')) and (odsifrovat<>('n'))
  then writeln ('-!- neodpovedela jste "y" nebo "n"',chr(10),'zkuste to znovu:');
until (odsifrovat=('y')) or (odsifrovat=('n'));

if odsifrovat=('y') then begin

writeln (chr(10),'-!- rozsifrovani ZASIFROVANE vety:');
writeln ('-!- napiste sifrovaci klic - slovo');
readln (keyin);

// prevedeme VELKA pismena v klici na mala (pokud se tam vyskytuji):

keyout:=('');
for i:=1 to length(keyin) do begin
 if (keyin[i] in ['A'..'Z']) then
  pozice:=97+(ord(keyin[i])-ord('A'))
  else pozice:=ord(keyin[i]);
 keyout:=concat(keyout,chr(pozice));
end;


  (*** ROZSIFROVANI ***)

  (*** start ***)

input:=output;
output:=('');

for i:=1 to length(input) do begin

if i>length(keyout) then begin
 if (i mod length(keyout))=0 then y:=length(keyout)
  else y:=(i mod length(keyout));
end
 else y:=i;

if (input[i] in ['A'..'Z']) or (input[i] in ['a'..'z']) then begin
 if (input[i] in ['A'..'Z']) and (keyout[y] in ['a'..'z']) then begin
  pozice:=ord(input[i])-(ord(keyout[y])-(ord('A')))-1;
//     ( vysledek )-( klic = posun     )-1
  if not(pozice in [65..90]) then begin
   pozice:=90-((65-pozice) mod 26)+1;
   if pozice<65 then pozice:=90-(65-pozice)+1;
  end;
 end
  else
   if (input[i] in ['a'..'z']) and (keyout[y] in ['a'..'z']) then begin
    pozice:=ord(input[i])-(ord(keyout[y])-(ord('a')))-1;
    if not(pozice in [97..122]) then begin
     pozice:=122-((97-pozice) mod 26)+1;
     if pozice<97 then pozice:=122-(97-pozice)+1;
    end;
   end
    else pozice:=ord(input[i]);
end
 else pozice:=ord(input[i]);
output:=concat(output,chr(pozice));
end;

writeln ('-!- toto je rozsifrovana veta:');
writeln (output);
end
else exit:=('y');

  (*** end ***)


writeln (chr(10),'-!- chcete ukoncit program (y/n)');
//writeln ('-!- (y - ukoncit; n - dam si to cele znovu :-D)');
repeat
 readln (exit);
 if (exit<>('y')) and (exit<>('n')) then begin
  writeln ('-!- napsali jste neco jineho nez "y" nebo "n"');
  writeln ('-!- zkuste to znovu:');
  end;
until (exit=('y')) or (exit=('n'));

until (exit=('y'));

writeln (chr(10),'this program was made by Globator007 and');
writeln ('is licenced under GNU-GPLv3 or higher');
writeln ('for exit press Enter');
readln;
end.