// DCV na PGM
// Jan Pacner
// zadani:
// kolikrat se ve vstupnim textu za sebou objevi dva stejne ASCII znaky
// a o ktery znak slo?
// made 31.12.2007 and last modified 10.2.2008

program kolikrat_za_sebou_2_stejne_znaky;
 {$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes
 { you can add units after this };

var
//char,string,real,boolean,integer,byte
 zakonceni:char;
 znak1:char;
 znak2:char;
 ukoncit:boolean;
 dvojic:byte;
 dvojicbig:byte;
 znak:byte;
begin
ukoncit:=false;
dvojic:=0;
dvojicbig:=0;

writeln ('zadejte ukoncovaci ASCII znak:');
readln (zakonceni);
writeln ('zadavejte po jednom ASCII znaky a oddelujte enterem');

repeat
 readln (znak1);
	if ord(znak1)=ord(zakonceni) then ukoncit:=true
 	else
		begin
			if ord(znak1)=ord(znak2) then dvojic:=dvojic+1
    else dvojic:=0;
     if dvojic>dvojicbig then
      begin
       dvojicbig:=dvojic;
       znak:=ord(znak1);
      end;

	  	readln (znak2);
	  	if ord(znak2)=ord(zakonceni) then ukoncit:=true
				else 
    begin
  			if ord(znak1)=ord(znak2) then dvojic:=dvojic+1
      else dvojic:=0;
     if dvojic>dvojicbig then
      begin
       dvojicbig:=dvojic;
       znak:=ord(znak1);
      end;
    end;
		end;
until ukoncit=true;

writeln (' -> ',dvojicbig,'krat jste zadal(a) za sebou znak: "',chr(znak),'"');
readln;
end.