(***********************************************************
*                             *
* DCV na PGM                       *
*                             *
* Autor: Jan Pacner                    *
*                             *
* Zadani:                         *
*  caesarovska sifra:                  *
*  zadame o kolik se ma dany text posunout        *
*  zadame text k posunuti                *
*  program vypise posunuty text,             *
*  pote se zepta, jestli chceme zasifrovanou vetu    *
*  odsifrovat, kdyz ano, zepta se na "posun"       *
*   (sifrovaci klic)                  *
*  kdyz nebudeme chtit odsifrovavat, zepta se jestli   *
*  chceme skoncit nebo znovu cele od zacatku       *
*                             *
* made 26.2.2008 and last modified 1.3.2008 16:31     *
*                             *
***********************************************************)

program caesar_sifra;

var
input,output,keyin,odsifrovat,exit:string[99];
key,pozice,numtrue:integer;
i:byte;

begin
repeat

  (*** KLIC ***)

writeln ('napiste sifrovaci klic (cislo - o kolik se ma posunovat)');
{abcde fghij klmno pqrst uvwxy z}
writeln ('(v abecede o 26 znacich - tzn. od -25 do 25)');
repeat
 readln (keyin);
 val(keyin,key,numtrue);
 if not(numtrue=0) then
  writeln ('zadane znaky nelze povazovat za cislo',chr(10),'zkuste to znovu:');
until numtrue=0;
//writeln ('posunuti: ',key);

if key<0 then begin
 repeat key:=key+26 until key>=0;
 writeln ('posunovat se bude o ',key,' znaku');
 end;
if key>=26 then begin
 repeat key:=key-26 until key in [0..26];
 writeln ('posunovat se bude o ',key,' znaku');
 end;


  (*** ZASIFROVANI - VETA 2.POKUS ***)

writeln ('zadejte vetu, ktera ma byt zasifrovana:');
readln (input);
output:=('');
for i:=1 to length(input) do begin

if (input[i] in ['A'..'Z']) or (input[i] in ['a'..'z']) then begin
 if input[i] in ['A'..'Z'] then begin
  pozice:=ord(input[i])+key;
  if not(pozice in [65..90]) then begin
   pozice:=65+(pozice-90)-1;
   end;
  end
  else begin (* if input[i] in ['a'..'z'] *)
   pozice:=ord(input[i])+key;
   if not(pozice in [97..122]) then begin
    pozice:=97+(pozice-122)-1;
    end;
   end;
 end
 else pozice:=ord(input[i]);
 output:=concat(output,chr(pozice));
end;
writeln ('toto je zasifrovana veta:');
writeln (output);


  (*** ODSIFROVANI ***)

writeln ('chcete zasifrovanou vetu zase odsifrovat? (ano/ne):');
repeat
 readln (odsifrovat);
 if not(odsifrovat=('ano')) or not(odsifrovat=('ne'))
  then writeln ('neodpovedela jste "ano" nebo "ne"',chr(10),'zkuste to znovu:');
// writeln ('toto je promenna odsifrovat: ',odsifrovat);
until (odsifrovat=('ano')) or (odsifrovat=('ne'));


  (*** KLIC ***)

if odsifrovat=('ano') then begin
writeln ('napiste sifrovaci klic (cislo - o kolik je veta posunuta)');
writeln ('(v abecede o 26 znacich - tzn. od -25 do 25)');
repeat
 readln (keyin);
 val(keyin,key,numtrue);
 if not(numtrue=0) then
  writeln ('zadane znaky nelze povazovat za cislo',chr(10),'zkuste to znovu:')
  else writeln ('posunuti: ',key);
until numtrue=0;

key:=-key;
if key<0 then begin
 repeat key:=key+26 until key>=0;
 writeln ('posunovat se bude o ',key,' znaku');
 end;
if key>=26 then begin
 repeat key:=key-26 until key in [0..26];
 writeln ('posunovat se bude o ',key,' znaku');
 end;


  (*** ODSIFROVANI - VETA ***)

input:=output;
output:=('');
for i:=1 to length(input) do begin
if (input[i] in ['A'..'Z']) or (input[i] in ['a'..'z']) then begin
 if input[i] in ['A'..'Z'] then begin
  pozice:=ord(input[i])+key;
  if not(pozice in [65..90]) then begin
   pozice:=65+(pozice-90)-1;
   end;
  end
  else begin (* if input[i] in ['a'..'z'] *)
   pozice:=ord(input[i])+key;
   if not(pozice in [97..122]) then begin
    pozice:=97+(pozice-122)-1;
    end;
   end;
 end
 else pozice:=ord(input[i]);
 output:=concat(output,chr(pozice));
end;
writeln ('toto je odsifrovana veta:');
writeln (output);
end
else exit:=('ukoncit');
  (*konec odsifrovani*)

writeln (chr(10),'chcete ukoncit program, nebo si to cele dat znovu?');
writeln ('pro pokracovani napiste: pokracovat, pro ukonceni napiste: ukoncit');
repeat
 readln (exit);
 if not(exit=('ukoncit')) or not(exit=('pokracovat')) then begin
  writeln ('napsali jste neco jineho nez "pokracovat" nebo "ukoncit"');
  writeln ('zkuste to znovu:');
  end;
until (exit=('ukoncit')) or (exit=('pokracovat'));
until (exit=('ukoncit'));

writeln ('this program was made by Globator007 and');
writeln ('is licenced under GNU-GPLv3 or higher');
writeln ('pro ukonceni stisknete klavesu Enter');
readln;
end.